Nog even geduld

Ook wij zijn achter de schermen volop aan het werken een een gefaseerde heropstart van Klimax. BVKB is verbonden aan de Gemeente Puurs-Sint-Amands, wat wil zeggen dat we alle beslissingen samen met hen nemen. We hebben een voorstel tot heropstart uitgewerkt en bekijken hoe we de klimzaal op een verantwoorde en veilige wijze kunnen heropenen, zodat we alle voorzorgsmaatregelen die door de federale overheid, gemeente en Klim- en Bergsportfederatie worden opgelegd kunnen naleven. Het hele bestuur is met man en macht in de weer om de heropstart zo snel als mogelijk in orde te maken. Van zodra we een update hebben informeren we via de nieuwsbrief en onze andere kanalen.