Oldfingers

De Oldfingers zijn een kleine maar zeer actieve klimgroep van senioren binnen BVKB die wekelijks meerdere malen gaan klimmen in Klimax, in andere zalen of in de Ardennen.