Kandidatuur bestuurder BVKB

Ben je gemotiveerd om mee aan het roer van deze dynamische club te staan en het pad naar de toekomst voor te bereiden? Ben jij enigzins vertrouwd met de werking van BVKB of een andere (sport)organisatie?

Stel je dan kandidaat als lid van het bestuursorgaan  vóór 27 februari 2022.

Wij zijn immers op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons willen helpen de club verder uit te bouwen.

WAT HOUDT DIT IN?

De club werkt op een dynamische manier aan een club- en disciplineoverschrijdende beoefening van de klimsport. Als bestuurder beslis je vanuit die brede interesse en met een grote verantwoordelijkheidszin, ben je de spilfiguur bij strategische beslissingen, bouw je actief mee aan de doelstellingen binnen het kader van het netwerk waarin we actief zijn (de klimmers, de federatie, de gemeente Puurs Sint Amands en alle andere stakeholders). 

Het bestuursorgaan bestaat momenteel overwegend uit mannelijke vertegenwoordigers en daar willen we graag verandering in brengen. Dus ook vrouwelijke kandidaten zijn zeker welkom. 

Kandidaat-bestuurders moeten geen klimsportbeoefenaar zijn. Zij dienen echter wel lid te zijn van BVKB en geen bezoldigde activiteiten voor BVKB uit te voeren.   Een vrijwilligersvergoeding wordt niet aanzien als een bezoldigde activiteit.

HEB JE INTERESSE EN WENS JE JE KANDIDAAT TE STELLEN?

Stel je dan schriftelijk kandidaat met je al gegevens  en eventueel specifieke (beheer)competenties  aan info@bvkb.be vóór 27 februari 2022. 

In je motivatie toon je vooral je meerwaarde als bestuurder, niet zozeer je ervaring als sportbelever, al is verbondenheid met één of meerdere van onze activiteiten uiteraard een meerwaarde.


Voor meer info kan je contact opnemen op hetzelfde mailadres of op voorzitter@bvkb.be

Volgens de statuten van BVKB zal over elke kandidatuur gestemd worden op de eerstkomende Algemene Vergadering in maart. Van de kandidaten wordt verwacht hun kandidatuur dan mondeling toe te lichten.