Volwassenen

Begeleide trainingssessies

8 trainingsessies

Toprope of boulderen
Deze worden 2x/jaar georganiseerd. Start in oktober en februari.
U kunt aansluiten in een groep volgens uw huidig klimniveau:

Toprope:
Start to Climb: geen ervaring
Basic : 5B / 5C
Performance: 6A / 6B

Boulderen:
Basic : Groen / Geel
Performance: Blauw / Rood

Jaartraining

Deze trainingen starten begin oktober en lopen tot eind mei.  Ze zijn opgesplitst in twee groepen

Groep A/B waar  de focus ligt op klimmers die meerdere keren per week gericht en  intensief  willen trainen, eventueel aan wedstrijden (lead en/of boulder)  willen deelnemen en die vlot 6B klimmen.

Groep C  is vooral bedoeld voor zij die te oud zijn om bij de recreanten jeugd te klimmen maar toch nog zin hebben om wekelijks gezellig samen in groep te klimmen op zaterdagavond.

8 sessies voorjaars- en najaarstrainingen

Via deze klimtrainingen voor volwassenen biedt BVKB twee maal per jaar (oktober en februari/maart)  lessenreeksen aan om zowel kennis te maken met de klimsport als het verbeteren van je klimniveau.  Deze reeksen bestaan steeds uit 8 klimtrainingen en worden opgedeeld in groepen volgens uw huidig niveau en gewenste doelstellingen.

Vanaf dit jaar kan u training volgen zowel voor toprope klimmen als specifiek voor boulderen.

Eerst vindt u een overzicht van de verschillende trainingsgroepen toprope en boulder, nadien wordt er over iedere groep ingegaan op de details.

Jaartrainingen

Naast de vaste trainingssessies van 8 lessen bieden we vanaf heden ook jaartrainingen aan voor volwassenen. 
Terwijl de klassieke trainingssessies als doel hebben om jullie te introduceren in
klimtrainingen en –technieken  is het de bedoeling om via deze jaartrainingen jullie een gans jaar  continue te begeleiden volgens een uitgewerkt schema om  zo jullie klimniveau te verbeteren..

Deze trainingen beginnen in oktober en lopen tot in mei.  De trainingen worden opgedeeld in 2 groepen volgens uw huidig niveau en gewenste doelstellingen.