Gedeeltelijke en beperkte heropening Klimax

Beste klimmer,

Zoals in onze vorige communicaties reeds beloofd proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden i.v.m. het heropstarten van Klimax.

In samenspraak met de gemeente en in navolging van de reglementering opgelegd door de federale overheid kunnen we aankondigen dat alle zalen in Klimax terug openen. Dit met uitzondering van de trainingszaal, die voorbehouden blijft voor het wedstrijdteam.

Ook nu nog moet er een tijdslot gereserveerd worden via de webshop van de gemeente, het aantal klimmers per zaal werd vastgelegd op 30 klimmers, dus 90 klimmers per tijdslot in totaal. Je mag enkel klimmen in de zaal die je reserveerde en je mag je ook niet buiten die desbetreffende zaal begeven, enkel voor een sanitair bezoek.

Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk klimmers als toegestaan toe te laten. Dit zal afhangen van ons gedrag allemaal. We rekenen er dan ook op dat jullie de genomen maatregelen strikt opvolgen om de veiligheid van elke klimmer te vrijwaren. Gelieve daarom onderstaande richtlijnen aandachtig te lezen.

Praktisch

Vanaf wanneer:     maandag 15/06/2020

Openingsuren        maandag t.e.m. vrijdag: vanaf 13:30 uur tot 23.00 uur
                                 zaterdag: vanaf 9:30 uur tot 22:15 uur
                                 zondag: vanaf 9:30 uur tot 22:15 uur

Welke zalen:          Klimax 1, 2, 3, én 4

Aantal:                    maximaal 30 klimmers per tijdslot/per zaal, sommige tijdssloten werden toegewezen aan ons wedstrijdteam

Klimtijd:                  maximaal 3 uur

Voor wie:                iedereen, voor Klimax 2/4 is minimaal 1 KVB2 per duo verplicht

!!! Om organisatorische reden is het momenteel niet mogelijk om gebruik te maken van een lopend abonnement. Deze werden op 13 maart gepauzeerd en beginnen pas opnieuw te lopen wanneer de corona-periode wordt stopgezet, met andere woorden, wanneer we kunnen terugkeren naar het “nieuwe” normaal. Daarom zal elke klimmer zijn klimbeurt online moeten reserveren EN betalen.

Klimbeurten voor de de volgende week worden vanaf dinsdagavond om 18.00 uur opengezet zodat iedereen de kans krijgt om te reserveren. 

STAP 1: Reserveren en betalen

Voorafgaandelijke reservering van een tijdsslot is verplicht en gebeurt via

de webshop van de gemeente Puurs-Sint-Amands

Klimmers moeten de eerste keer een account maken en kunnen dan direct een klimticket reserveren.
Indien lid van KBF, hou je lidkaart bij de hand.

Bij problemen met je reservatie kan je terecht bij het vrijetijdsloket op het telefoonnummer: 03/2032705 (niet bereikbaar in het weekend)

STAP 2: Aanmelden en klimmen

Toegang: Verplicht aanmelden aan de balie van sporthal Vrijhals bij de aanwezige zaalwachter die steeds de reservering zal controleren via de QR code.
Men krijgt een polsbandje dat aangeeft in welke klimzone je mag klimmen en vertoeven.

Reserveringsticket, lidkaart BVKB-KBF (indien lid) verplicht te tonen aan de toezichter.

Geen reservatieticket én lidkaart = NIET KLIMMEN

Nieuw vanaf 15-06-2020: toegang tot Klimax

 • Aanmelden doe je vanaf maandag 15/06/2020 aan de balie van sporthal Vrijhals.
 • Gelieve je op tijd aan te bieden, er kunnen langere wachttijden zijn!! Aanbieden kan vanaf 30’ voor aanvang van het tijdslot tot maximaal 1 uur na aanvang van het tijdslot dat je reserveerde.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de check in, zorg dus zeker dat je er eentje bij hebt! 
 • Je loopt binnen langs de rechter(schuif)deur, je QR-code wordt gescand en je krijgt een polsbandje (zelf aan te doen), dat bandje duidt aan in welke zaal je mag klimmen en laat ons toe te controleren of iedereen binnen zijn klimzone blijft.
 • Je draait om de zuil en gaat terug buiten en gaat dan naar jouw klimzone:
 • Klimax 1 klimmers gaan binnen langs de officiële ingang van Klimax en begeven zich naar Klimax 1
 • Klimax 2 klimmers gaan naar de schuifpoort naast Klimax 3 en gaan daar binnen (net zoals nu)
 • Klimax 3 klimmers gaan binnen langs de officiële ingang van Klimax en begeven zich naar Klimax 3 via de bar, deze klimmers mogen niet door Klimax 1 lopen naar Klimax 3.
  –> Deze toegang tussen Klimax 1 en Klimax 3 wordt ook fysiek afgesloten
 • Na je klimbeurt ga je zo snel mogelijk naar buiten zodat de volgende sessie vlot weer naar binnen kan.
 • Klimmers Klimax 1 gaan naar buiten via de nooddeur tussen Klimax 1 en de sporthal
 • Klimmers Klimax 2 gaan naar buiten via de zwenkpoort
 • Klimmers Klimax 3 gaan naar buiten via de nooddeur aan de voorzijde van Klimax 3

Enkele belangrijke aandachtspunten

 • Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar. Gelieve daarom de meegebrachte kledij en klimmateriaal tot een strikt minimum te beperken.
 • WC’s zijn beschikbaar maar bij gebruik vragen we wel om de uitgehangen richtlijnen te volgen.
 • Er kan geen materiaal ontleend worden (gordels, schoenen, zekeringstoestel).
  Je moet dus je eigen materiaal meebrengen. In Klimax 1 hangen wel de toprope touwen.
 • In Klimax 2 en 4 kan alleen voorgeklommen worden. Elke cordée moet dus minstens één klimtouw meebrengen. Minstens één klimmer moet in het bezit zijn van een KVB2.
 • Aangebrachte stickers zullen wijzen op het aspect van social distancing. Gelieve dit dan ook ten allen tijde te respecteren.
 • Het is verplicht om vóór het klimmen en na het beëindigen van de klimsessie de handen grondig te wassen.
 • Gelieve lege drinkflessen en afval zelf terug mee te nemen.
 • Gelieve tijdig je timeslot te beëindigen.

Onze toezichter(s) zal/zullen aanwezig zijn om de corona richtlijnen en veiligheidsmaatregelen te helpen naleven. Volg hun aanbevelingen op, ze zijn er om alles vlot te laten verlopen. Een kleine dankjewel kan wonderen doen.

Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving van de maatregelen die moeten nageleefd worden vóór, tijdens en na het klimmen. Gelieve deze aandachtig te lezen.

De gemeente Puurs-Sint-Amands kan, op advies van BVKB, beslissen om een klimmer bij het niet naleven van deze regels een tweede reservering niet toe te staan.

We rekenen op jullie medewerking en wensen je veel klimgenot!

Het BVKB bestuur

Tijdsblokken

Veiligheidsprotocol bij de heropening van Klimax

1. Er wordt per locatie een maximum aantal klimmers vastgesteld. Hierbij geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter gerespecteerd moet worden. Het maximaal aantal klimmers per tijdsslot per zaal/klimzone bedraagt 30 individuen.
2. In overleg met de gemeente zijn tijdsblokken gereserveerd voor klimactiviteiten.
3. Er kan alleen op basis van vooraf gereserveerde tijden worden geklommen.
4. De maximale duur van een klimsessie bedraagt maximaal 3 uur. In elk geval wordt verzekerd dat het maximaal aantal klimmers niet overschreden wordt. Tussen de tijdsblokken wordt er een periode van 15 minuten voorzien voor het vertrek en de aankomst van de klimmers om de doorstroom te vergemakkelijken en opstopping te voorkomen.
5. Bij binnenkomst wordt het reserveringsticket van de sporter gevalideerd door de zaalwachter van sporthal Vrijhals en de lidkaart wordt opgevraagd.
6. De sporter wordt attent gemaakt op de regels en richtlijnen waar men zich aan dient te houden. Affiches, grondmarkeringen enz zullen hiervoor worden ingezet
7. In- en uitstroom van de sporters wordt geregeld door de Klimax-toezichter

Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de check in aan sporthal Vrijhals, zorg dus zeker dat je er eentje bij hebt!

8. Je loopt binnen langs de rechter(schuif)deur, je QR-code wordt gescand en je krijgt een polsbandje (zelf aan te doen), dat bandje duidt aan in welke zaal je mag klimmen en laat ons toe te controleren of iedereen binnen zijn klimzone blijft.
9. Je draait om de zuil en gaat terug buiten en gaat dan naar jouw klimzone
10. Klimax 1 klimmers gaan binnen langs de officiële ingang van Klimax en begeven zich naar Klimax 1
11. Klimax 2 klimmers gaan naar de schuifpoort naast Klimax 3 en gaan daar binnen (net zoals nu)
12. Klimax 3 klimmers gaan binnen langs de officiële ingang van Klimax en begeven zich naar Klimax 3 via de bar, deze klimmers mogen niet door Klimax 1 lopen naar Klimax 3.

De doorgang tussen Klimax 1 en 3 én die tussen Klimax 1 en 2 wordt ook fysiek afgesloten

13. Voor het betreden van je klimzone ontsmet of was je je handen in het daartoe voorziene sanitair
14. Na je klimbeurt ga je zo snel mogelijk naar buiten zodat de volgende sessie vlot weer naar binnen kan
15. Klimmers Klimax 1 gaan naar buiten via de nooddeur tussen Klimax 1 en de sporthal
16. Klimmers Klimax 2 gaan naar buiten via de zwenkpoort
17. Klimmers Klimax 3 gaan naar buiten via de nooddeur aan de voorzijde van Klimax 3
18. Blootsvoets rondlopen is vanaf heden verboden. Het gebruik van een slipper/ sandaal is verplicht tussen de klimbeurten als je de klimschoenen uittrekt en om naar toilet te gaan.
19. Bij het aanmelden bij de zaalwachter van sporthal Vrijhals wordt door middel van vloermarkeringen minimaal 1,5 meter afstand gehouden tussen iedere sporter en het inchecken gebeurt zonder enig fysiek contact. Je QR-code wordt gescand en je krijgt een polsbandje dat aangeeft in welke klimzone je mag klimmen.
20. De aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden. Als de klimmer zich niet aan de gestelde regels houdt kan hem de toegang of volgende reservering worden ontzegd.
21. Enkel de klimmers die correct geregistreerd zijn aan de balie en een armbandje verkregen hebben, mogen de door hen gereserveerde zone betreden. Het is niet toegestaan in andere klimzones te klimmen of te zijn . Laat supporters en niet-klimmende kinderen thuis.
22. Kleed je thuis om vermits de kleedruimtes en douches gesloten zijn. Ook de klimbar blijft gesloten.
23. Laat zoals steeds waardevolle spullen thuis

Er wordt geen materiaal (klimgordel, schoenen, zekeringstoestel) verhuurd. Er zal kan ook geen magnesium verkocht worden.

24. Fysiek contact met andere aanwezigen moet ten allen tijde vermeden worden.
25. Geef geen hand, vuistje of knuffel voor of na het klimmen. Raak tijdens het klimmen je gezicht niet aan. Was eerst je handen.
26. De partnercheck gebeurt op afstand.
27. Bij het klimmen moet de minimumafstand van 1,5 meter steeds gevrijwaard blijven tussen 2 klimmers. Desnoods dient één van beide te wachten.
28. De klimmer mag niet langer blijven dan de gereserveerde tijd. Bij het verstrijken van het tijdslot moet het klimmen beëindigd worden zonder verder uit te klimmen. Zo zorgen we dat iedereen de kans krijgt om te klimmen.
29. Blijf thuis wanneer je ziektesymptomen vertoont, ook in geval van twijfel. Sporten wanneer je ziek bent is onder normale omstandigheden al niet aan te raden, laat staan in deze situatie.
30. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of klachten die gerelateerd kunnen worden aan covid-19 of als je recent in contact kwam zonder voldoende beschermingsmaatregelen met iemand met covid gerelateerde symptomen.
31. Indien men van de wc’s gebruik maakt dient men volgende procedure te volgen:

 • Doe je behoefte
 • Gebruik de ontsmettende spray, reinig de Wc-bril met een stukje toiletpapier. (wegwerphandschoenen zijn voorhanden indien gewenst)
 • Werp het papier mee in het toilet, sluit het wc-deksel en spoel door.
 • Trek de wegwerphandschoenen uit en werp ze in de afvalemmer
 • Was je handen grondig met water en zeep vooraleer je het toilet verlaat.

32. Draag geen klimschoenen naar het toilet. Daarmee hou je je klimschoenen en onze grepen schoon.
33. Om diezelfde reden mag men niet op blote voeten in de de klimzaal rondlopen. Hou je klimschoenen aan of voorzie indoorschoenen.
34. Alle afval (tape, etensafval, drankblikjes,…) dient in een zak gedaan te worden en meegenomen naar huis. Er mag geen afval in Klimax achter blijven.
35. Potentiële overdracht van virusdeeltjes via de grepen is minimaal op droge materialen, het gebruik van (vloeibare) magnesium zorgt hiervoor. Opgelet, dit vervangt de handhygiëne niet.
36. Klimmers zijn verplicht om vóór en na het klimmen hun handen te wassen.
Instructies voor goed handen wassen zijn zichtbaar bij elke wasbak (zie voorbeelden communicatie ). Ook in de zaal worden sporters hieraan herinnerd middels posters.

Richtlijnen KBF

FAQ

 Algemene Info

Klimax 2 en 4: vanaf woensdag 20 mei.

Klimax 1 en 3: vanaf maandag 15 juni.

Jen kan drie uur klimmen, binnen vastgelegde tijdsblokken

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag: vanaf 13:30 uur tot 23.00 uur
                            zaterdag: vanaf 9:30 uur tot 22:15 uur
                            zondag: vanaf 9:30 uur tot 19:00 uur

Indien je vragen hebt i.v.m. de te volgen werkwijze, kun je terecht bij de medewerkers van het vrijetijdsloket die bereikbaar zijn op het telefoonnummer: 03/2032705 (niet bereikbaar in het weekend) of via vrijetijdsloket@puursam.be

Deze werden op 13 maart gepauzeerd en beginnen pas opnieuw te lopen wanneer de corona-periode wordt stopgezet, met andere woorden, wanneer we kunnen terugkeren naar het “nieuwe” normaal.

BVKB-lid: € 6

KBF-lid: € 7

Inwoner Puurs-Sint-Amands: € 7.80

Niet inwoner: € 8.80

Het aantal klimsessies is onbeperkt

Wie kan komen klimmen?

Iedereen mag komen klimmen onder volgende voorwaarden:

Klimax 1 (indoor toprope)

 • Jij en je klimpartner moeten beschikken over eigen materiaal (gordel, klimschoenen, zekertoestel)
 • Jullie kunnen zelfstandig zekeren

Klimax 2 en 4 (outdoor, voorklimmen)

 • Jij of je klimpartner in het bezit zijn van KVB2
 • Jullie beschikken over alle eigen materiaal, inclusief touw

Klimax 3 (boulder)

 • Je beschikt over eigen klimschoenen

 

Ja, maar alleen indien:

 • je voor je kind ook een klimbeurt gereserveerd en betaald hebt.
 • de klimzaak is geen speeltuin. Kinderen houden zich aan dezelfde regels als volwassenen

Waar kan ik klimmen?

Klimmen kan in:

 • Klimax 1: indoor toprope
 • Klimax 2&4: outdoor voorklimmen
 • Klimax 3: boulder

De trainingszaal blijft voorlopig voorbehouden aan onze wedstrijdklimmers.

Ja dat kan!

Ja!

Alle info, voorwaarden en inschrijving vind je in dit nieuwsbericht

In de klimzaal

eigen klimmateriaal: 

 • gordel + zekertoestel
 • klimschoenen + schoenen voor op de mat
 • Voor Klimax 2/4: 1 touw per cordee (min 35m om tot aan de eerste relais te kunnen klimmen, 45-50m om doorheen het dak van Klimax 2 te klimmen)

Papierwerk

 • Je lidkaart van KBF (indien lid)
 • Je reservatieticket op papier of smartphone
 • Voor klimax 2/4: Je KVB2

Andere

 • Drinkbus / snack –> geen afval!

In Klimax 1 wordt alleen toprope geklommen.

In Klimax 2/4 kan je, je eigen touw in toprope hangen voor jezelf of klimpartner. 

Het is niet sociaal om routes langere tijd bezet te houden met een toprope-touw, we vragen dan ook om dit niet te doen.

De klimbar blijft voorlopig gesloten.

De drankautomaat is wel beschikbaar.

Nee, de douches en kleedkamers zijn niet beschikbaar.

Kom dus in je klimoutfit naar Klimax en neem alleen het nodige materiaal / de nodige kledij mee.

! De lockers zijn ook niet beschikbaar. Breng dus zeker geen waardevolle spullen mee.

Mondmaskers zijn verplicht bij het scannen van uw ticket aan de inkom van de sporthal!

Tijdens het klimmen is het niet verplicht een mondmasker te dragen.

Trainingen, stages, clubactiviteiten

De jeugdtrainingen zullen dit schooljaar niet meer doorgaan. De jeugdtrainers bekijken welke alternatieve activiteiten deze zomer wel kunnen. Ouders en leden van de jeugdtraining zullen via de jeugd-nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden.

De volwassentrainingen werden stopgezet of uitgesteld. Deelnemers zullen door hun trainer op de hoogte gehouden worden.

 • KVB2 (9 mei) wordt verschoven naar oktober 
 • KVB3 wordt uitgesteld naar 2021
 • VVM wordt uitgesteld naar 2021
 • VVM weekstage staat voorlopig nog gepland
 • KVB4 stage in de herfstvakantie staat voorlopig nog gepland

Alle groepswandelingen zijn voorlopig afgelast. Onze wandelcel voorziet wel enkele ‘blijf-rond-uw-kot’ wandelingen. Neem een kijkje op de pagina van de wandelcel.