Gedeeltelijke en beperkte heropening Klimax vanaf 20/05/2020

Beste klimmer,

In samenspraak met de gemeente en in navolging van de maatregelen opgelegd door de federale overheid kunnen we aankondigen dat Klimax weliswaar beperkt, open zal gaan.

Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk klimmers toe te laten. Dit zal afhangen van ieders gedrag. We rekenen er dan ook op dat jullie de genomen maatregelen strikt opvolgen om de veiligheid van elke klimmer te vrijwaren. Gelieve daarom onderstaande regels aandachtig te lezen en je hier ook aan te houden.

We houden jullie uiteraard op de hoogte wanneer deze maatregelen in de toekomst verder versoepeld worden en welke impact dit zal hebben op het verder openstellen van alle zalen van Klimax.

Praktisch

Vanaf wanneer:     woensdag 20/05/2020

Openingsuren        maandag t.e.m. vrijdag: vanaf 12:45 uur tot 22.00 uur
                                 zaterdag: vanaf 8:45 uur tot 22:30 uur
                                 zondag: vanaf 8:45 uur tot 20:15 uur

Welke zalen:          uitsluitend in buitenlucht, dus Klimax 2 en Klimax 4

Aantal:                    maximaal 20 klimmers per tijdslot, sommige tijdssloten werden toegewezen aan ons wedstrijdteam

Klimtijd:                  maximaal 2 uur

Voor wie:                iedereen (minimaal 1 KVB2 per duo verplicht)

!!! Om organisatorische reden is het momenteel niet mogelijk om gebruik te maken van een lopend abonnement. Deze werden op 13 maart gepauzeerd en beginnen pas opnieuw te lopen wanneer de corona-periode wordt stopgezet, met andere woorden, wanneer we kunnen terugkeren naar het “nieuwe” normaal. Daarom zal elke klimmer zijn klimbeurt online moeten reserveren EN betalen.

Klimbeurten voor de de volgende week worden vanaf dinsdagavond om 18.00 uur opengezet zodat iedereen de kans krijgt om te reserveren. 

STAP 1: reserveren

Voorafgaandelijke reservering van een tijdsslot is verplicht en gebeurt via

de webshop van de gemeente Puurs-Sint-Amands

Klimmers moeten hier eerst een account maken en kunnen dan direct een klimticket reserveren.
Indien lid van KBF, hou je lidkaart bij de hand.

Bij problemen bij je reservatie kan je terecht bij het vrijetijdsloket op het telefoonnummer: 03/2032705 (niet bereikbaar in het weekend)

STAP 2: Aanmelden en klimmen

Toegang: verplicht aanmelden aan de grote schuifpoort van Klimax 2 bij de aanwezige toezichter die steeds de reservering zal controleren via de QR code.

Reserveringsticket, lidkaart BVKB-KBF (indien lid) en KVB2 verplicht te tonen aan de toezichter.

Geen reservatieticket, lidkaart en KVB2 = NIET KLIMMEN

Enkele belangrijke aandachtspunten

 • In Klimax 2 en 4 kan alleen voorgeklommen worden. Elke cordée moet dus minstens één klimtouw meebrengen. Minstens één klimmer moet in het bezit zijn van een KVB2.
 • Vermits de indoorzalen zijn afgesloten, zijn ook de kleedkamers en douches niet beschikbaar. Wc’s zijn beschikbaar in de ruimte gelegen tussen Klimax 1 en Klimax 2. Gelieve daarom de meegebrachte kledij en klimmateriaal tot een strikt minimum te beperken.
 • Aangebrachte stickers zullen wijzen op het aspect van social distancing. Gelieve dit dan ook ten allen tijde te respecteren.
 • Handen wassen: een aparte wasinstallatie zal beschikbaar zijn. Het is verplicht om vóór het klimmen de handen te ontsmetten met handgel en na het beëindigen van de klimsessie de handen grondig te wassen. Indien gewenst kan men ook tussendoor de handen wassen. Handzeep en handgel staan ter beschikking.
 • Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden bij aanschuiven en aanmelden aan de ingang.
 • Gelieve lege drinkflessen zelf terug mee te nemen.
 • Gelieve tijdig je timeslot te beëindigen.

Een toezichter zal aanwezig zijn om de veiligheidsmaatregelen te helpen naleven.

Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving van de maatregelen die moeten nageleefd worden vóór, tijdens en na het klimmen. Gelieve deze aandachtig te lezen.

De gemeente Puurs-Sint-Amands kan, op advies van BVKB, beslissen om een klimmer bij het niet naleven van deze regels een tweede reservering niet toe te staan.

We rekenen op jullie medewerking en wensen je veel klimgenot!

Het Klimax bestuur

Veiligheidsprotocol bij de heropening van Klimax

 1. Blijf thuis wanneer je ziektesymptomen vertoont, ook in geval van twijfel. Sporten wanneer je ziek bent is ook onder normale omstandigheden niet aan te raden, laat staan in deze situatie.
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 3. Er worden maximaal 20 klimmers toegelaten in Klimax 2 en 4. Hierbij geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter gerespecteerd moet worden. In overleg met de gemeente zijn tijdsblokken gereserveerd voor klimactiviteiten.
 4. Er kan alleen op basis van vooraf gereserveerde tijden geklommen worden.
 5. De maximale duur van een klimsessie bedraagt 2 uur. In elk geval wordt verzekerd dat het maximaal aantal klimmers niet overschreden wordt. Tussen de tijdsblokken wordt er een periode van 15 minuten voorzien voor het vertrek en de aankomst van de klimmers. Dit om de doorstroom te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat men zich kan houden aan de social distancing maatregel.
 6. Bij binnenkomst worden je reserveringsticket EN lidkaart gecontoleerd door de toezichter.
 7. De sporter wordt attent gemaakt op de regels en richtlijnen waar men zich aan dient te houden. Affiches, grondmarkeringen, … zullen hiervoor worden ingezet.
 8. In- en uitstroom van de sporters wordt geregeld door de toezichter: inkom door de grote schuifpoort en uitgang door de zijdelinkse zwaaideur van Klimax 2. Beide poorten zullen gesloten blijven tijdens de klimsessies. Supporters of toeschouwers worden binnen het domein van Klimax niet toegelaten.
 9. Bij het aanmelden bij de toezichter wordt door middel van vloermarkeringen minimaal 1,5 meter afstand gehouden tussen iedere sporter. Aanmelden gebeurt zonder enig fysiek contact.
 10. De aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden. Als de klimmer zich niet aan de gestelde regels houdt kan hem de toegang worden ontzegd.
 11. Individuele sporters worden niet toegelaten. Cordees mogen tijdens de klimbeurt ook niet onderling van partner wisselen. Dit om overdracht via touw te vermijden.
 12. Enkel de klimmers die een klimticket hebben mogen de klimruimte betreden. Laat niet klimmende kinderen thuis. Ook honden worden niet toegestaan op het klimdomein.
 13. Kleed je thuis om vermits de kleedruimtes en douches zijn gesloten. Zoals ook de klimbar.
 14. Laat waardevolle spullen thuis.
 15. Er wordt geen materiaal (klimgordels, schoenen) verhuurd. Er kan ook geen magnesium aangekocht worden.
 16. Fysiek contact met andere aanwezigen moet ten allen tijde vermeden worden.
 17. Geef geen hand, vuistje of knuffel voor of na het klimmen. Raak tijdens het klimmen je gezicht niet aan. Ontsmet eerst je handen.
 18. De partnercheck gebeurt op afstand. (zie onder)
 19. Bij het klimmen, moet de minimumafstand van 1,5 meter steeds gevrijwaard blijven tussen 2 klimmers en cordées. Ook als dit betekend dat één van beide moet wachten.
 20. De klimmer mag niet langer blijven dan de gereserveerde tijd. Bij het verstrijken van het tijdslot moet het klimmen beëindigd worden zonder verder uit te klimmen. Zo zorgen we dat iedereen de kans krijgt om te klimmen.
 21. Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden tijdens de check in om de veiligheid van iedere klimmer en onze toezichters te verhogen.
 22. Indien men van de wc’s gebruik maakt dient men na gebruik volgende procedure te volgen:
  • Was eerst de handen
  • Trek een paar wegwerphandschoenen aan (verschillende maten beschikbaar)
  • Reinig de wc-bril met wc-papier en dettol-spray
  • Werp het wc-papier mee in de wc
  • Sluit het deksel en spoel door (met de handschoenen nog aan)
  • Trek de handschoenen uit en werp ze in de afvalemmer (niet in de wc)
  • Reinig nogmaals de handen met water en zeep en droog je handen af aan het papier dat ter beschikking wordt gesteld
 23. Om te zorgen dat klimmers te allen tijde afstand kunnen houden wordt 1 persoon per toiletruimte toegestaan. Klimmers moeten op gepaste afstand hun beurt afwachten. Enkel de ruimte tussen Klimax 1 en Klimax 2 is beschikbaar.
 24. Draag geen klimschoenen naar het toilet. Daarmee hou je je schoenen en onze grepen schoon.
 25. Om diezelfde reden mag men niet op blote voeten in de klimzaal rondlopen. Hou je klimschoenen aan of voorzie indoorschoenen.
 26. Alle afval (tape, etensafval, drankblikjes, …) dient in een zak gedaan te worden en meegenomen naar huis. Er mag geen afval in Klimax achter blijven.
 27. Neem je eigen vloeibaar magnesium mee. Dit is aan te raden omdat dit een extra ontsmettende werking heeft. Potentiële overdracht van virusdeeltjes via de grepen is minimaal op droge materialen, het gebruik van magnesium zorgt hiervoor. Opgelet, dit vervangt de handhygiëne niet.
 28. Klimmers zijn verplicht om vóór het klimmen de handen te ontsmetten en na het klimmen hun handen te wassen.

 

Tijdsblokken

Richtlijnen KBF

FAQ

 Algemene Info

Vanaf woensdag 20 mei.

Jen kan twee uur klimmen, binnen vastgelegde tijdsblokken

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag: vanaf 12:45 uur tot 22.00 uur
                            zaterdag: vanaf 8:45 uur tot 22:30 uur
                            zondag: vanaf 8:45 uur tot 20:15 uur

Indien je vragen hebt i.v.m. de te volgen werkwijze, kun je terecht bij de medewerkers van het vrijetijdsloket die bereikbaar zijn op het telefoonnummer: 03/2032705 (niet bereikbaar in het weekend)

Deze werden op 13 maart gepauzeerd en beginnen pas opnieuw te lopen wanneer de corona-periode wordt stopgezet, met andere woorden, wanneer we kunnen terugkeren naar het “nieuwe” normaal.

BVKB-lid: € 6

KBF-lid: € 7

Inwoner Puurs-Sint-Amands: € 7.80

Niet inwoner: € 8.80

Het aantal klimsessies is onbeperkt

Wie kan komen klimmen?

Iedereen kan komen klimmen op voorwaarde dat:

 • Jij of je klimpartner in het bezit zijn van KVB2
 • Jij of je klimpartner een eigen touw meebrengt

Ja, maar alleen indien:

 • je voor je kind ook een klimbeurt gereserveerd en betaald hebt.
 • er minstens iemand in het bezit is van KVB2

Waar kan ik klimmen?

Voorlopig is alleen buitensport toegestaan. Klimmen kan dus alleen in Klimax 2 en de nieuwe Klimax 4.

Boulderen kan voorlopig nog niet en zal pas kunnen van zodra indoor sporten weer toegestaan is.

Ja!

Alle info, voorwaarden en inschrijving vind je in dit nieuwsbericht

In de klimzaal

eigen klimmateriaal: 

 • 1 touw per cordee (min 35m om tot aan de eerste relais te kunnen klimmen, 45-50m om doorheen het dak van Klimax 2 te klimmen)
 • gordel
 • klimschoenen

Papierwerk

 • Je lidkaart van KBF (indien lid)
 • Je reservatieticket op papier of smartphone
 • Je KVB2

Andere

 • Drinkbus

Je kan, je eigen touw in toprope hangen voor jezelf of klimpartner. 

Het is niet toegestaan je touw uit te wisselen tussen verschillende cordees.

Het is ook niet sociaal om routes langere tijd bezet te houden met een toprope-touw, we vragen dan ook om dit niet te doen.

Nee, breng dus zeker je eigen drinkbus en eventuele snack mee. 

Neem ook je afval terug mee naar huis.

Nee, de douches en kleedkamers zijn niet beschikbaar.

Kom dus in je klimoutfit naar Klimax en neem alleen het nodige materiaal / de nodige kledij mee.

Wij raden het dragen van een mondmasker sterk aan bij het binnenkomen van de klimzaal. Onze toezichter zal immers uw toegangsbewijs moeten scannen en dit kan niet vanop 1.5m afstand. 

Tijdens het klimmen is het niet verplicht een mondmasker te dragen.

Trainingen, stages, clubactiviteiten

De jeugdtrainingen zullen dit schooljaar niet meer doorgaan. De jeugdtrainers bekijken welke alternatieve activiteiten deze zomer wel kunnen. Ouders en leden van de jeugdtraining zullen via de jeugd-nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden.

De volwassentrainingen werden stopgezet of uitgesteld. Deelnemers zullen door hun trainer op de hoogte gehouden worden.

 • KVB2 (9 mei) wordt verschoven naar oktober 
 • KVB3 wordt uitgesteld naar 2021
 • VVM wordt uitgesteld naar 2021
 • VVM weekstage staat voorlopig nog gepland
 • KVB4 stage in de herfstvakantie staat voorlopig nog gepland

Alle groepswandelingen zijn voorlopig afgelast. Onze wandelcel voorziet wel enkele ‘blijf-rond-uw-kot’ wandelingen. Neem een kijkje op de pagina van de wandelcel.

De officiële opening van de speedwand zal doorgaan op 1 juni om 16u. 

Of met andere woorden, Klimax 4 zal om 4u via livestream geopend worden.
 
Het spectakel zal zowel via Facebook (Klimax PuurSam) als via bvkb.be te volgen zijn!