TOEGANGSVOORWAARDEN - conditions of access

 

HUISREGELS - house rules

Huisregels Klimax 1-2-3

   Elke bezoeker verklaart zich door zijn aanwezigheid akkoord met deze huisregels.

   In strijd handelen met de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben, zonder terugbetaling
   van het toegangsgeld.
 
 
·     Klimmen gebeurt op eigen risico.
 
·    Klimax/BVKB is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen noch voor schade aan bezoekers of hun
     eigendommen noch voor verlies van eigendommen tijdens hun verblijf in het sportcomplex.
 
·    Het dragen van het klimax polsbandje (in de juiste dagkleur) is verplicht.
 
     grote groepen kan de toegang geweigerd worden.
 
·    Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes. Gebruik de lockers om kostbare voorwerpen in op te bergen.
 
·    Huurmateriaal : Materiaal (klimgordel, zekeringsacht + schroefmusketon, klimschoenen) kan enkel gehuurd van
     maandag tot vrijdag (19u tot 23u), zaterdag (17u tot 22u) en zondag (10u tot 20u). Het dragen van sokken in de
     huurschoenen is verplicht. Gehuurd materiaal dient zonder beschadiging ingeleverd te worden. Bij ontstane schade
     dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden aan de toezichter.
 
·   Op de matten zijn enkel klimschoenen en propere sportschoenen toegelaten.
 
·   Op de klimmuur zijn enkel klimschoenen of propere sportschoenen toegelaten (niet klimmen op blote voeten of
    sokken).
 
·   Niet toegelaten: Eten of drinken in de klimzalen, alcohol gebruik voor of tijdens het klimmen, roken in het hele
    sportcomplex (inclusief Klimax 2, binnen de omheining). Huisdieren.
 
·   Niet getolereerd: Verbaal en/of lichamelijk geweld. Personen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of voor de
    andere aanwezigen, kunnen door de toezichter gevraagd worden de klimzaal te verlaten.
 
·   Enkel bij nood mogen de nooddeuren geopend worden (er is een stil alarm naar brandweer).
 
·   Zonder de uitdrukkelijke toelating van het BVKB-bestuur mogen er geen privé-lessen of privé-trainingen
    gegeven worden in Klimax.
 
 

Extra huisregels voor Klimax 1 & 2

·   Zittend of liggend zekeren is niet toegestaan.

·   Tijdens de openingsuren zonder toezicht kan je enkel klimmen in Klimax 1 indien je in het bezit bent van minstens
     een KVB1 pas of een Klimax-1 pas.

·   In Klimax 2 mag je enkel klimmen wanneer je in bezit bent van minstens een KVB2 pas of een Klimax-2 pas.

·   Klimmers met de juiste KVB-pas of Klimax pas mogen één andere klimmer onder hun toezicht mee laten    
    klimmen tijdens de openingsuren zonder toezicht.
 

Extra huisregels voor Klimax 3

 

  • Het dragen van een klimgordel is niet toegestaan.

  • Geen pofzak op de rug tijdens het klimmen, plaats deze in de daarvoor bestemde    manden en wees zuinig met magnesium.

  • Hou voldoende afstand (1.50 m) tot andere klimmers op de wand.

  • Kijk steeds onder je voor je afspringt.

  • Niet rennen of spelen op de matten.

  • Bovenop de wanden klimmen of staan is niet toegestaan, behalve op het deel waar je kan uitklimmen.

  • Toeschouwers: stappen op mat kan enkel met propere sportschoenen of op kousen

  • Hinder de klimmers niet!

  • Minimum leeftijd om onbegeleid (solo) te komen boulderen, op momenten zonder toezicht : 14 jaar

 

 

BERGSPORTVERENIGING KLEIN-BRABANT vzw (BVKB vzw) , C. Verschaevestraat 17, 2870 BREENDONK-PUURS - BTW BE 0445200207

KBF CMBEL g-sport